For å få banktransakjoner lest inn i ZData Control automatisk gjør du følgende:


1) Bestill bankintegrasjon

Du bestiller lisens for bankintegrasjon gjennom din forhandler eller ved å kontakte ZData på support@zdata.no. Kontakt også forhandler/ZData for informasjon om priser. 


2) Bestill filoverføring hos din bank

Det er ulik prosedyre for hvordan dette gjøres hos de ulike bankene. Kontakt din forhandler eller ZData for veiledning.


3) Oppsett i Control

Når det er klart i banken gjøres det et lite oppsett i programmet lokalt hos dere. Forhandler eller ZData bistår med å sette opp automatikken.


Voilà! Alle banktransaskjoner leses nå inn i programmet automatisk. Du trenger aldri mer å hente filer i nettbank og importere manuelt!