INNHOLD


Oppsett i Visma Business

Bankpartner

For å sende betalinger må du ha satt opp en bankpartner i Visma Business. Bankpartner kan åpnes fra Filutforsker -> Tabeller -> Regnskap -> Betalingsformidling -> Bankpartner


Velg EBF-system "ZData Converter".

Følgende felter bør fylles ut: 
Bankens navn
Kundenummer i banken
Belastes bankkonto

Hovedkonto bank

Hovedkonto gebyr 

Valutanr.

 

Dersom du har utenlandsbetalinger bør også "Standard EBF dekl.kode" og "Dekl. tekst" fylles ut.

 Under EBF-behandling, sett kryss for "Bruk databaseforbindelse for ZData". Vi anbefaler også at "Generer bunt/bilagslinjer for avregning fra EBF-system" krysses av.


Opprett en bankpartner per konto det skal remitteres fra. Dersom du har mange valutakontoer kan du i stedet bruke valutatabellen til styre hvilken konto betalinger skal gå fra. Se forklaring på det herOppsett i ZData Pay

Stå på bankpartneren i Visma.  Gå til "Oppsett av EBF-system" ved å trykke følgende ikon:


Opprett ny profil


Trykk på "Ny"
Skriv inn ønsket navn på bankforbindelsen.

Legg til eksport (fil til bank)


Velg "Legg til eksport" ved å trykke på følgende ikon:Skriv inn ønsket eksportnavn.


Filnavn: Legg inn området der filene skal lagres, samt navn på filen.

NB: Det er viktig at alle brukere som skal benytte ZData Pay til remittering har lese- og skriverettigheter til dette filområdet. Hvis dere benytter bankintegrasjon er det i tillegg viktig at det brukes UNC-stier i filstien, samt at servicebrukeren til ZData Workflow Service har tilgang til filområdet. 


Format: Velg hvilket format remitteringsfilen skal lagres i. 

Vi anbefaler som regel ISO20022, som er den nye EU-standarden, da de fleste banker støtter dette. Da er det også enkelt å gå over til bankintegrasjon for automatisk sending til bank. Dersom dere benytter ISO20022 skal filnavnet være P001.xml

Sett opp format


Stå på linjen for remitteringfilen og velg "Rediger eksport" ved å trykke på følgende ikon:
Fyll ut parametrene. Detaljert veiledning om hvordan ISO20022-parametre fylles ut finner du her

Legg til import (fil fra bank)


Import av kvitterings- og avregningsfiler settes opp i samme profil som betalingsfilen. Dersom du har innbetalinger kan det også legges til her. 


Trykk på plussymbolet for å opprette en linje for import. 

 

Opprett en importlinje for hver filtype (kvittering, avregning etc) og skriv inn navn (se illustrasjon under).
 

Filnavn: Legg inn området der filene fra bank er lagret, samt navn på fil. 


Dersom det er et løpenummer som varierer i alle filene fra banken kan man i oppsettet erstatte dette med en asteriks, * (stjerne). 


Dersom du har bankintegrasjon kan du se her for å finne ut hva filene fra bank heter og hvordan filteret på import skal legges inn. 


NB! Det må alltid være med et filetternavn i filteret (f.eks. *.dat eller *.xml). Dersom filen ikke har et etternavn kan du skrive *. (stjerne og punktum). Etter at filene er importert endres filetternavnet til .b~1.


Format: Velg formatet på filene fra bank. Alternativt kan autodetect benyttes, men vi anbefaler å legge inn format dersom dette er kjent. 


Mer om hvordan innbetalinger settes opp finner du her.