Vi har gjort en del forbedringer knyttet til valuta i de siste versjonene, så de som benytter ISO filer og har valuta på betalinger/innbetalinger bør ha noen instillinger i Pay og Visma. 

De må ikke ha hake på bruk opprinnelig rutine for innbetaling/avregning:

De bør ha bruk Amount 1 (i versjonen på partner ligger det som et felles valg):

Sjekk også at de har banktrans pr arkivref og ikke pr. dato i factoring og i bedriftsopplysninger.

Tabell - Felles - Faste opplysninger - Bedriftsopplysninger:
Tabell - Regnskap -  Faste opplysninger - Factoringselskap: