Bruk av Aritma Pay for Visma Business

Visma Business - Valuta og Amount 1
Hva er Amount1? Amount1 - Når man betaler i en annen valuta enn hva kontoen opprinnelig er så vil amount 1 være beløpet som går ut/kommer inn på opprinneli...
Tue, 4 Okt, 2022 ved 8:39 AM
Visma Business - Avregningsretur som en samlesum
ZData Pay kan gi deg ulike visninger for avregningsretur. Her er oppsettet for å få én samelsum i Visma Business når man leser inn avregningsreturer fra...
Fri, 9 Jun, 2023 ved 3:20 PM