Hvis denne meldingen kommer så er det for stor avstand mellom klokken på min PC og riktig tid.

Løsning: Sette riktig tid på din PC.