Installasjon av Aritma Control

Forhandler/IT-rettet: Hvordan installere løsningen

Spesifikasjoner for innstallasjon av Aritma Control/BankX
Prequesits: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36434 OS: Windows server 2022 og eldre versjon som er støttet av sikkerhetsoppda...
Thu, 19 Jan, 2023 ved 12:02 PM