Prequesits:
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36434OS: Windows server 2022 og eldre versjon som er støttet av sikkerhetsoppdateringer av Microsoft. 

Tekniske krav:

CPU: Kjører på alle CPU'er

Diskplass: ca 1 GB

Minne: 1 GB - 2 GB, avhengig av størrelse på filer.

 

Installer gjerne:   Microsoft® ODBC Driver 11 for SQL Server

Det er ikke nødvendig med annen programvare enn hva som kommer med Winddows server innstalleringen.

Med tanke på optimalisering så er det hastighet på hardisken som er viktig.

 

Brannmur:

Det trengs brannmuråpninger mot følgende DNS-er:

Lisensserver https://license.zdata.no

Bank API: https://bankservice.zdata.no

 

Det er mulig å åpne mot IP 51.13.21.13 (bankservice-legacy.zdata.no) port 443 og port 80 og mot

51.13.82.166 port 443 og port 80 (lisensserver)

Men vi ønsker at kunden skal åpne mot DNS da IPadressene kan bli endret.