Oppsett av Aritma Control - Sky

Opprett ny kontogruppe
Gå til sidemenyen, og trykk på Accounts - eller gå til https://reconcile.zdata.no/accounts. Velg selskapet du vil opprette en kontogruppe for i nedtrekk...
Fri, 13 Jan, 2023 ved 9:19 AM
Manuell import av banktransaksjoner
Dersom dere har satt opp en kontogruppe med oppstartsdato før bankintegrasjonen mot Aritma ble bestilt - eller med andre ord, dere vil avstemme tilbake i ti...
Fri, 13 Jan, 2023 ved 9:09 AM
Slett kontogruppe
For å slette en kontogruppe, går du til Dashboard og åpner kontogruppen du vil slette. Til høyre vil du se en grønn nedtrekksmeny, åpne denne og trykk på &q...
Fri, 13 Jan, 2023 ved 9:18 AM