En kontogruppe kan bestå av en regnskapskonto og bankkonto som skal avstemmes mot hverandre, f.eks. 1920 fra regnskap mot 12345678900 fra bank. Kontogrupper kan også settes opp med kun regnskapskonto(er) for interimavstemming.


Oversikt1. Summen av valgte regnskapsposter.

2. Summen av valgte bankposter.

3. Summen av differansen på valgte regnskap- og bankposter.

4. Knapp for å manuelt avstemme valgte poster, blir grønn når differansen er null.

5. Nedtrekksmeny med valg for å gå til godkjenning, opprette rapport, eller slette kontogruppen.

6. Innstillinger for gruppens avstemmingsregler. Her kan du justere på reglene som avstemmer poster automatisk.

7. Saldo for tilknyttet regnskapskonto.

8. Saldo for tilknyttet bankkonto.Poster1. Fane for åpne poster.

2. Fane for avstemte poster.

3. Datofilter, viser poster frem til valgt dato.

4. Bokfør direkte mot en egenspesifisert konto i regnskapet.

5. Kjed valgte poster. Slår flere poster sammen, slik at de fremstår som en enkel post i Control.

6. Kjør åpne poster gjennom avstemmingsreglene til kontogruppen. Nyttig hvis du tester på diverse regler og vil se umiddelbare resultat.

7. Opprett manuell transaksjon. Denne blir kun gjeldende i Control, og kommer ikke over i regnskapet (bruk bokføringsknappen på punkt 4 for bokføring).

8. Velg hvilke kolonner som skal vises.

9. Trykk på kolonnen for å sortere etter verdiene under denne. Du kan også dra kolonnen til det tomme feltet over for å gruppere postene på kolonnen.

10. Legg til notat. Kun gjeldende i Control.

11. Huk av post.