Bruk av Aritma Control - Sky

Rapporter
I rapportområdet vises en oversikt over alle rapportene som er opprettet på den valgte klienten. For å gå til rapportområdet, trykk på Reports i sidemenyen,...
Fri, 13 Jan, 2023 ved 8:47 AM
Avstemmingsregler - Automatisk avstemming
Alle nye kontogrupper kommer med et standard sett avstemmingsregler som brukes for automatisk avstemming. Det er mulighet for å endre på disse, eller oppret...
Mon, 22 Mai, 2023 ved 12:36 PM
Saldo/Balanse - Slik løser du en saldodifferanse
Saldo for både bank og regnskap presenteres på to måter. Den første er Balance, som er saldoen vi har kalkulert ved å summere alle transaksjonene som tilhør...
Mon, 22 Mai, 2023 ved 12:35 PM
Manuell avstemming
Av og til vil det oppstå transaksjoner som ikke kan avstemmes automatisk. Disse kan du ta manuelt ved å åpne kontogruppen under Dashboard. Her vil du få ove...
Mon, 22 Mai, 2023 ved 12:36 PM
Oversikt (Kontogrupper) - Funksjoner og forklaringer
En kontogruppe kan bestå av en regnskapskonto og bankkonto som skal avstemmes mot hverandre, f.eks. 1920 fra regnskap mot 12345678900 fra bank. Kontogrupper...
Mon, 22 Mai, 2023 ved 12:33 PM
Kontroll og godkjenning av perioder
Du kan godkjenne perioder når de er ferdig avstemt. Funksjonen er valgfri, og Control vil fungere som normalt uansett om dere godkjenner perioder eller ikke...
Mon, 22 Mai, 2023 ved 12:36 PM
Opprette manuelle poster
For de fleste skal det ikke være nødvendig å opprette manuelle poster, men i visse tilfeller kan det være nyttig. Dersom det for eksempel ble lagt inn en fe...
Thu, 2 Feb, 2023 ved 12:46 PM
Bokfør poster direkte til regnskapet
I Control kan du bokføre bilag direkte til regnskapet, uten å forlate arbeidsområdet. For å bokføre, åpne kontogruppen du vil bokføre for under Dashboard. V...
Mon, 22 Mai, 2023 ved 12:38 PM