Saldo/Balanse - Slik løser du en saldodifferanse [sky]

Endret Mon, 11 Sep, 2023 ved 1:33 PM

Saldo for både bank og regnskap presenteres på to måter. Den første er Balance, som er saldoen vi har kalkulert ved å summere alle transaksjonene som tilhører kontoen.

Den andre er Statement Balance, som er saldoen vi henter direkte fra kontoutskriften. Det vil si saldoen slik banken eller regnskapssystemet har kalkulert den.


Balance skal alltid være lik Statement Balance. Dersom det er en differanse, betyr det sannsynligvis at Control mangler noen transaksjoner, eller at det har blitt lagt inn feil oppstartsbalanse under kontooppsettet.Eksempel

I bildet nedenfor viser vi til to eksempelsaldoer. Balance for 1920 har vi kalkulert til kr 20 376 215,80. Statement Balanace viser saldoen slik vi har hentet den fra regnskapet, og som vi ser foreligger det en differanse. Her er det altså noe som ikke stemmer. 

Balance og og Statement Balance for bankkontoen har derimot ingen differanse, og vi kan trygt anta at Control ikke mangler noen transaksjoner.Slik løser du en saldodifferanseDet første du bør gjøre er å dobbeltsjekke at den inngående balansen du la inn under kontooppsettet er riktig. For å sjekke oppstartsbalansen, gå til kontogruppen det gjelder og sett "To Date" til den første dagen i oppstartsperioden. Hvis kontogruppen er satt opp til å avstemme fra 202201, setter du "To Date" til 01.01.2022. Du vil nå se oppstartsbalansen i balanseoversikten. Sammenlikn denne med den inngående balansen til perioden på kontoutskriften. Hvis den har blitt lagt inn feil, må kontogruppen slettes og opprettes på nytt med riktig oppstartsbalanse.

Dersom oppstartsbalansen er lagt inn riktig, skyldes sannsynligvis differansen at Control mangler noen transaksjoner. Hvis det er tilfellet bør du ta kontakt med Aritma Support, så hjelper vi deg videre.


Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen