For de fleste skal det ikke være nødvendig å opprette manuelle poster, men i visse tilfeller kan det være nyttig. Dersom det for eksempel ble lagt inn en feil åpningspost, kan du opprette en manuell post i Control for å nulle ut åpningsposten, uten å måtte be support om å manuelt slette posten.

Manuelle poster sendes ikke til regnskapet

Manuelle poster er kun for internt bruk i Control. Dersom du vil bokfø en post i regnskapet, bør du bruke bokføringsfunksjonen (se https://support.zdata.no/nb-NO/support/solutions/articles/77000538803-bokfør-direkte-til-regnskapet) .For å opprette en manuell post, åpne kontogruppen under Dashboard. Ved siden av søkefeltene som ligger under "Erp Transactions" og "Bank Transactions" vil du finne en + knapp.
Trykk på + knappen for å åpne "Create Transaction" vinduet. Her kan du legge inn dato, beskrivelse, arkivreferanse, og beløp.Eksempel

Dersom du har en åpningspost på 5000kr som skal nulles ut, kan du sett Amount til -5000kr og sette Booking Date til samme dato som åpningsposten. Etter transaksjonen er opprettet kan du huke av for begge postene, og trykke Reconcile for å lukke de.