Opprette manuelle poster [sky]

Endret Mon, 11 Sep 2023 ved 01:34 PM

For de fleste skal det ikke være nødvendig å opprette manuelle poster, men i visse tilfeller kan det være nyttig. Dersom det for eksempel ble lagt inn en feil åpningspost, kan du opprette en manuell post i Control for å nulle ut åpningsposten, uten å måtte be support om å manuelt slette posten.

Manuelle poster sendes ikke til regnskapet

Manuelle poster er kun for internt bruk i Control. Dersom du vil bokfø en post i regnskapet, bør du bruke bokføringsfunksjonen (se https://support.zdata.no/nb-NO/support/solutions/articles/77000538803-bokfør-direkte-til-regnskapet) .For å opprette en manuell post, åpne kontogruppen under Dashboard. Ved siden av søkefeltene som ligger under "Erp Transactions" og "Bank Transactions" vil du finne en + knapp.
Trykk på + knappen for å åpne "Create Transaction" vinduet. Her kan du legge inn dato, beskrivelse, arkivreferanse, og beløp.Eksempel

Dersom du har en åpningspost på 5000kr som skal nulles ut, kan du sett Amount til -5000kr og sette Booking Date til samme dato som åpningsposten. Etter transaksjonen er opprettet kan du huke av for begge postene, og trykke Reconcile for å lukke de.


Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen