Åpne Control

Velg Oppsett
KlienterVelg arkblad klienter


Stå på klienten du ønsker å slette, trykk CTRL+delete

Trykk OK for å bekrefte sletting