Kontoimport Visma Business

Endret Fri, 19 Jan 2024 ved 01:07 PM


I Aritma Control for Visma Business vil man under oppsett finne menyen kontoimport. Denne gjør det mulig å hente en konto fra en annen klient og avstemme mot en konto fra klienten du er aktiv på. Det kan være nyttig for å avstemme konsernmellomværende eller kunde/leverandør forhold på to ulike klienter. Videre kommer man til menyen under: 

I dette skjermbildet har vi valgt å hente 3 kontoer fra andre klienter i samme vbsys/Visma Business til klienten som heter Test (viser øverst).


  1. Her velger man hvilken kontotype man skal hente inn fra den andre klienten. Man kan velge mellom hovedbok, kunde og leverandør. Hva man velger her bestemmer hvilke kontoer man får opp under fra konto (3.)
  2. Fra firma - her velges hvilken klient man skal hente inn konto fra. 
  3. Konto man ønsker å hente.
  4. Her kan man sette filter på hvilke transaksjoner som skal hentes. F.eks. kan man velge at kun transaksjoner fra en gitt avdeling skal hentes. 
  5. Navn på konto som man henter inn. Dette er det som vil vise i avstemmingen.
  6. Endre fortegn. Når man skal hente inn konto fra en annen klient og avstemme mot en konto på klienten man er aktiv, så vil transaksjonene være med motsatt fortegn. Det som er en fordring i klient A vil være gjeld i klient B, derfor velger man alltid endre fortegn når man henter konto fra annen klient. Da blir f.eks. faktura avstemt mot faktura og betaling mot betaling.

Når man har fylt ut på den gule linjen bruker man tab knappen for at ønsket konto skal komme i listen under. Man kan også slette oppsett ved å markere linjen og trykke ctrl + delete.


Når det er satt opp en konto i kontoimport menyen vil denne kontoen bli tilgjengelig i kontoveiviser under bankkonto og man setter opp kontogruppe på samme måte som en bankavstemming:


Se denne artikkelen for å komme igang med oppsett av kontogruppe:

Sette opp kontogruppe


I kontoveiviseren velger man bankavstemming. Ut i fra hvilken konto man ønsker å avstemme, så velger man hake på hovedbok, kunde eller leverandør (både på kontotype venstre og høyre). Denne haken bestemmer hvilke kontoer som vises i neste steg i veiviseren. Dersom det f.eks. er en kunde som skal avstemmes, velges kunde i dette bildet.I neste steg i kontoveiviseren vil man nå se at kontoene man satt opp under kontoimport ligger som tilgjengelige kontoer på bank siden: 

Videre setter man opp kontogruppen som en vanlig bankavstemming:

  • Velg konto fra tilgjengelige kontoer under regnskap og bank som man ønsker å avstemme mot hverandre.
  • Velg sist avstemte periode og saldo for begge kontoene
  • Legg inn eventuelle åpningsposter slik at differanse = 0
  • Fullfør oppsett


Kontogruppen vil nå være klar til å avstemmes og hver gang man trykker avstem på valgt kontogruppe vil det hentes transaksjoner fra kontoene som er koblet fra de ulike klientene. Det kan også tilpasses regler for å gjøre avstemming enklere. Vi kan bistå med dette, men det står også mye nyttig om regler her: Oppsett av avstemmingsregler i Control


Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen