Avstemmingsregler - Automatisk avstemming [sky]

Endret Mon, 11 Sep, 2023 ved 1:33 PM

Alle nye kontogrupper kommer med et standard sett avstemmingsregler som brukes for automatisk avstemming. Det er mulighet for å endre på disse, eller opprette egne regler etter behov. Så lenge det finnes et mønster i transaksjonene som som skal matches, vil det være mulig å opprette en regel som fanger disse opp automatisk. For å endre reglene til en kontogruppe trykker du på "Settings" øverst i høyre hjørne.Maks datoavvik

Maksimalt datoavvik bestemmer hvor stort datoavviket kan være på transaksjoner som skal matches. Denne settes som standard til 3. Det er mulig å sette maks datoavvik på tvers av alle reglene for gruppen, eller du kan finjustere maks datoavvik per regel.


Advarsel

Hvis du endrer "Max Date Deviation" under "Rules", vil maks datoavvik endres for alle reglene i gruppen. Vi anbefaler at du først setter denne til ønsket verdi, før du finjusterer maks datoavvik per regel.
Avanserte regler

Avanserte regler sorteres etter prioritet. Prioritet kan justeres ved å dra en regel opp eller ned. Dersom transaksjoner treffer på flere regler, vil prioriteten bestemme hvilken regel de avstemmes på.
Regeltyper

NavnBeskrivelse
PostToPostMatcher poster en mot en
OneToManyMatcher en regnskapspost mot flere bankposter
ManyToOneMatcher flere regnskapsposter mot en bankpost
ManyToManyMatcher flere regnskapsposter mot flere bankposter
PostToPostLeftMatcher regnskapsposter en mot enOpprette eller endre avansert regel

Trykk på den blå "New Rule" knappen for å opprette en ny regel. For å endre en regel trykker du på blyant-knappen til høyre for regelen. Her vil du få valg om regeltype, maks datoavvik, og hvilke felter transaksjonene skal grupperes på. Gruppering er kun relevant for regeltypene OneToMany, ManyToOne, og ManyToMany.I skjermbildet over, oppretter vi en regel som vil forsøke å gruppere flere regnskapsposter basert på bilagsbeskrivelsen. Dersom den fanger opp en gruppe med bilag som har identisk beskrivelse, vil den sammenlikne summen av beløpene og bokføringsdatoene mot en enkelt post på banksiden. Postene blir automatisk avstemt hvis regelen finner en bankpost med identisk beløp, så lenge avviket mellom bokføringsdatoene ikke overstiger maks datoavvik.


Basert på regelen over, ville disse eksempelpostene blitt avstemt automatisk:


BokføringsdatoBeløpBeskrivelseType
01.01.2022150krABC123Regnskap
02.01.2022100krABC123Regnskap
03.01.202225krABC123Regnskap
01.01.2022275kr
BankTekstfilter

Tekstfilter kan brukes til å filtrere transaksjoner basert på diverse tekstoperatører. For å opprette et tekstfilter, trykker du på den grå TT-knappen til høyre for det aktuelle feltet, og legger inn de filtrene du trenger. Husk å trykk Enter for å bekrefte nøkkelord under "FilterValues".


I skjermbildet over vil regelen kun gruppere regnskapsposter med identisk konto, og med en beskrivelse som begynner med "ARITMA". Basert på denne regelen, ville disse eksempelpostene blitt  avstemt automatisk:


Bokføringsdato
Beløp
Beskrivelse
Konto
Type
01.01.2022
150kr
ARITMA 1
1520
Regnskap
02.01.2022
100kr
ARITMA 2
1520
Regnskap
03.01.2022
25kr
ARITMA BERGEN
1520
Regnskap

01.01.2022
275kr

12345678900
Bank


Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen