Når du trykker på "Avstem" i programmet vil tilgjengelige data fra bank og regnskap hentes inn og en rekke avstemmingsregler kjøres automatisk for å matche føringer i regnskap mot bank. Det ligger et sett med avstemmingsregler innebygget i programmet, men du kan også sette opp egne, spesialtilpassede regler.

 

Gå til oppsett -> klienter -> avstemmingsregler -> globale regler.

 

Nye regler må kobles mot kontogruppe under regelkoblinger. Evt kan man høyreklikke på regel og koble til flere kontogrupper samtidig.


Om du ønsker hjelp til tilpasning av avstemningsregler, ta kontakt på support@zdata.no så settes du i kontakt med en konsulent som kan hjelpe deg. For detaljert beskrivelse av regler, se Oppsett av avstemmingsregler i Control