I ZData Control vil en bankkonto ha en kalkulert saldo og en saldo iflg. bankens kontoutskrift. 


Kalkulert saldo = IB (inngående balanse) + summen av alle transaksjoner i perioden

Saldo iflg. kontoutskrift = beløp hentet fra filen fra banken


Ved å ha en saldo generert i ZData Control og en som er hentet fra avstemmingsfil får brukere kontroll på at alle transaksjoner i perioden har kommet med, og at ingen ligger dobbelt. 


Dersom det oppstår en differanse mellom disse to beløpene vil det bli markert med rød skrift på rapportene. Differanse kan skyldes manglende eller doble transaksjoner, eller ulik dato på saldoene som sammenlignes. I eksempelet under ser man at kalkulert saldo har dato 30.11.2019, mens saldo iflg. kontoutskrift har dato 06.11.2019. Saldo er sammenlignet på ulike tidspunkt, noe som gjør at det viser en differanse. 


Ved bankintegrasjon mottar vi data fra bank daglig som inneholder både transaksjoner og saldo på konto. Dette gjør at saldo iflg. kontoutskrift alltid vil være oppdatert. 


Dersom brukere selv henter fil fra bank og importerer manuelt vil det i filen bare ligge saldo for siste dato i perioden som er valgt. Henter man jan-mars vil det ligge saldo på 31.03, men henter man bare januar ligger det saldo 31.01. I eksempelet over kan man få vekk de røde tallene ved å importere en fil fra bank med 30.11.2019 som siste dato i perioden. ZData Control har duplikatkontroll, så man kan importere flere ganger uten at det blir doble transaksjoner, gitt at det benyttes samme filtype og samme format på importen. Dersom du likevel skulle ha doble transaksjoner, les mer om hvordan du kan rette opp i det her.