Kalkulert saldo og saldo iflg kontoutskrift

Endret Thu, 04 Apr 2024 ved 09:37 AM

I Aritma Control vil en bankkonto ha en kalkulert saldo og en saldo iflg. bankens kontoutskrift. 


Kalkulert saldo = IB (inngående balanse) + summen av alle transaksjoner i perioden

Saldo iflg. kontoutskrift = beløp hentet fra filen fra banken


Ved å ha en saldo generert i Aritma Control og en som er hentet fra avstemmingsfil får brukere kontroll på at alle transaksjoner i perioden har kommet med, og at ingen ligger dobbelt. 


Dersom det oppstår en differanse mellom disse to beløpene vil det bli markert med rød skrift på rapportene. Differanse kan skyldes manglende eller doble transaksjoner, eller ulik dato på saldoene som sammenlignes. I eksempelet under ser man at kalkulert saldo har dato 30.11.2019, mens saldo iflg. kontoutskrift har dato 06.11.2019. Saldo er sammenlignet på ulike tidspunkt, noe som gjør at det viser en differanse. 


Ved bankintegrasjon mottar vi data fra bank daglig som inneholder både transaksjoner og saldo på konto. Dette gjør at saldo iflg. kontoutskrift alltid vil være oppdatert. 


Dersom brukere selv henter fil fra bank og importerer manuelt vil det i filen bare ligge saldo for siste dato i perioden som er valgt. Henter man jan-mars vil det ligge saldo på 31.03, men henter man bare januar ligger det saldo 31.01. I eksempelet over kan man få vekk de røde tallene ved å importere en fil fra bank med 30.11.2019 som siste dato i perioden. Aritma Control har duplikatkontroll, så man kan importere flere ganger uten at det blir doble transaksjoner, gitt at det benyttes samme filtype og samme format på importen. Dersom du likevel skulle ha doble transaksjoner, les mer om hvordan du kan rette opp i det her.Saldoer i avstemmingsvindu


  1. Beregnet saldo = IB + summen av alle transaksjoner som har blitt hentet inn, høyeste dato viser i siste dato feltet.
  2. Avstemt saldo = IB + summen av transaksjoner frem til perioden man jobber med (avstemt periode/dato feltet). Perioden man jobber med ser man også oppe til venstre (rød firkant)
  3. Saldo kontoutskrift = Gitt saldo som ikke kalkuleres av Control. Under regnskap hentes denne saldoen fra regnskapssystemet, i f.eks. Visma Business hentes den fra hovedbokssaldo tabellen. Saldo gjelder for periode som står i kontoutskriftsperiode feltet. Under bank er denne saldoen mottatt i fil fra bank, samme som saldo iflg. kontoutskrift. Saldo gjelder for dato som står i kontoutskriftsdato.

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen