Av og til vil det oppstå transaksjoner som ikke kan avstemmes automatisk. Disse kan du ta manuelt ved å åpne kontogruppen under Dashboard. Her vil du få oversikt over saldoer, åpne (ikke avstemte) poster, og mer. For å avstemme poster manuelt, huker du av for de det gjelder under "Open" fanen.
Dersom differansen på de valgte postene er null, kan de avstemmes ved å trykke på den grønne Reconcile knappen oppe til høyre.