Aritma Control Standalone 

Aritma/ZData Control åpnes fra en snarvei på skrivebordet.Visma Business

Aritma/ZData Control startes ved å trykke på plug-in ikonet illustrert under og "Avstemming". Visma Global

Aritma/ZData Control startes fra menyen øverst. Trykk på Vis -> Visma Bankavstemming.UniMicro V3

Uni Avstemming startes ved å velge Periodiske rutiner -> Avstemming.InfoEasy

Avstemmingsprogrammet startes ved å velge Registrering -> Bankavstemming.