Du kan godkjenne perioder når de er ferdig avstemt. Funksjonen er valgfri, og Control vil fungere som normalt uansett om dere godkjenner perioder eller ikke. For å få oversikt over godkjente perioder, gå til Accounts og velg hvilken kontogruppe du vil jobbe med. Du kan også åpne kontogruppen fra dashbordet, trykke på nedtrekksmenyen til høyre, og så "Approve".
I nedtrekksmenyen for perioder vil du få oversikt over hvilke perioder som allerede er godkjent. Velg en periode for å få oversikt over saldoer og åpne poster.Dersom det ikke foreligger saldodifferanse for perioden du har valgt, og forrige periode er godkjent, kan du godkjenne perioden ved å trykke på den blå "Approve" knappen til høyre. Her vil du også få mulighet til å opprette en rapport for den inneværende perioden.