Dersom det er aktivert Arbeidsflyt på en konto må hver avstemmingsperiode stemples som godkjent før du kan gå videre til neste periode. 


Marker ønsket konto i hovedvisningen og trykk på "Åpne poster". Du får da opp et vindu for godkjenning av rapport. 


Dersom avstemmingen er OK, trykk på "Godkjenn". 

Rapporten lagres på rapportområdet.