For å slette en kontogruppe, går du til Dashboard og åpner kontogruppen du vil slette. Til høyre vil du se en grønn nedtrekksmeny, åpne denne og trykk på "Delete Reconcile Group".I det neste bildet må du skrive inn navnet til kontogruppen for å bekrefte at du vil slette den.