Det kan være ulike grunner til at man ønsker å slette en kontogruppe. Eksempelvis kan en bankkonto være koblet til feil regnskapskonto, eller kontogruppen kan ha blitt opprettet på feil klient. 


For å slette en kontogruppe, gå til: 


Oppsett -> Administrer kontogrupper.  


Marker kontogruppen du ønsker å slette. Trykk på "Slett". Trykk "Ja" for å bekrefte. Merk at alle avstemminger som er gjort på den valgte kontoen blir opphevet. 


Trykk "Ja" for å bekrefte. 


I dette vinduet får du opp valg om å slette importerte bankposter i tillegg til regnskapspostene. Vi anbefaler ikke at du sletter bankpostene med mindre det er store feil på banksiden og du ønsker å starte helt på nytt. Huker du av for "Slett bankposter" blir alle transaksjoner fra bank på det valgte kontonummeret slettet fra registeret og du må importere bankdata på nytt. Kontoen vil ikke komme opp som valg i kontoveiviseren før du har importert en bankfil.


Kontogruppen er nå slettet og du kan eventuelt velge å opprette den på nytt.