I Control kan du bokføre bilag direkte til regnskapet, uten å forlate arbeidsområdet. For å bokføre, åpne kontogruppen du vil bokføre for under Dashboard. Ved siden av datovelgeren i midten av siden ligger en pil-knapp.


Trykk på pil-knappen for å åpne "Register Vouchers" vinduet. Her kan du legge inn dato, beløp, beskrivelse, kontonummer, avdeling, og prosjekt. Skru av "Update directly in ERP-system" hvis du vil gå gjennom bilaget i regnskapssystemet før det får status som postert/oppdatert.


Tips

Hvis du huker av for en eller flere åpne poster før du trykker på pil-knappen, vil Control automatisk lage et bilagsforslag basert på postene du huket av. Dette kan være nyttig for bokføring av bankgebyrer og liknende.