Delsummering summerer et gitt antall poster mot en valgt sum. Funksjonen er for eksempel nyttig for transaksjoner som man ikke kan lage automatiske avstemmingsregler på. Velg en post som kan være en sammensetning av flere poster og ha avvik på beløp eller dager.  

Klikk «Søk». Programmet vil nå søke på den siden som ikke er markert, og foreslå ulike alternativer for avstemming. Når det ser riktig ut, trykk på «Avstem». Om det er poster på samme side som går mot hverandre, som blant annet er tilfelle ved korreksjonsposter, kan du hake av for «Samme side». Før du kan benytte denne funksjonen må du trykke på «Opphev markering (Ctrl+O)».