Oppheve import

Endret Mon, 21 Sep, 2020 ved 8:31 AM

Opphev import

Dersom du importerer bankfiler manuelt, og av ulike årsaker ønsker å angre en import, kan dette gjøres fra Aksjonsloggen. Dette kan f.eks. være aktuelt hvis du har importert samme fil flere ganger og dermed har doble transaksjoner på banksiden. 


Merk at importen må oppheves av brukeren som foretok den opprinnelige importen. Når du opphever en import vil også avstemminger med transaksjoner fra importen oppheves. 


Gå til Verktøy -> AksjonsloggMarker ønsket import.
Trykk på "Opphev". 
Delopphev

Dersom du ikke ønsker å oppheve hele importen kan du velge å deloppheve. Dette kan være aktuelt dersom det er importert flere kontoer i samme fil og bare en av kontoimportene skal oppheves. Du kan også bruke delopphev dersom det er spesifikke dager som ønskes opphevd. 


Når du delopphever velger du et utvalg basert på kontonummer eller dato.


På bildet er det valgt en konto og utvalg på dato. Dette valget vil oppheve import av banktransaksjoner 01.11.17 - 11.11.17.


I tilfeller hvor det er importert flere filer i samme import er det ikke mulig å oppheve en enkelt fil. Hvis det er importert mange filer samtidig, f.eks. for flere ulike klienter, og noe som ikke skulle vært importert er kommet med, kan du løse dette ved å deloppheve pr. kontonummer slik som beskrevet over. 

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen