Valg av felt i visning

Avstemmingsbildet i ZData Control kommer med et forhåndsdefinert utvalg av felter/kolonner. Du kan selv tilpasse hvilke felter du ønsker å se. Programmet husker visningen til neste gang du logger på. 


Feltvelger er tilgjengelig i alle typer avstemming i Control og kan hentes frem både på regnskapssiden og banksiden. For å legge til felter, høyreklikk på en kolonne og velg "Feltvelger" i listen.

Du kan så dra de feltene du ønsker ut fra listen og dit du vil ha dem. Størrelsen på feltene kan justeres ved å ta pilen mellom to felt og dra i ønsket retning. 


Du kan også legge til/fjerne felter fra visningen ved å trykke på stjerneikonet, og så huke av/fjerne avhuking slik at du får det bildet du ønsker.Bruk av gruppering

Det er mulig å gruppere per felt slik at det blir enklere å finne poster som skal avstemmes mot hverandre. For å gruppere drar du ønsket felt opp på feltet hvor det står "Dra en kolonne her for å gruppere på den kolonnen".

I skjermbildet over er det gruppert på bokføringsdato både på regnskapssiden og banksiden, og vi har åpnet detaljene for bokføringsdato 01.04.2020 slik at vi ser transaksjonene. For å vise alle transaksjonene i grupperingen trykker du på pilen til venstre for datoen du ønsker å se på. 


I den røde ringen til venstre står det Count: 21, Sum: 7 134 154,55. Dette forteller at det i grupperingen for bokføringsdato 01.04.2020 finnes 21 transaksjoner som tilsammen har en sum på 7 134 154,55. Ser man på banksiden for samme bokføringsdato ser man at summen er den samme. Dette illustrerer nytten ved å gruppere f.eks. på dato. Når du markerer linjer vises automatisk differansen nederst på midten i visningen. Ved å markere sumlinjene på hver side ser man i eksempelet at Diff = 0,00. Man kan da velge å avstemme postene mot hverandre ved å trykke "Avstem". 


Gruppering på flere nivåer

Det er mulig å legge til flere nivåer i grupperingen, slik som på skjermbildet under. I tillegg til Bokføringsdato er Transaksjonsinfo dratt opp på det mørkegrå feltet. 


Man ser at det er 8 transaksjoner som har bokføringsdato 02.04.20 (Count: 8), hvor transaksjonsinfo er blank på 5 av transaksjonene, mens de resterende 3 har ulik tekst (f 384, faktura 385 og Kto.reg). Gruppering på transaksjonsinfo kan være nyttig f.eks. dersom man bruker ansvarsenheter som avdeling/prosjekt.