Feltvelger og gruppering

Endret Mon, 21 Sep, 2020 ved 10:28 AM

Valg av felt i visning

Avstemmingsbildet i ZData Control kommer med et forhåndsdefinert utvalg av felter/kolonner. Du kan selv tilpasse hvilke felter du ønsker å se. Programmet husker visningen til neste gang du logger på. 


Feltvelger er tilgjengelig i alle typer avstemming i Control og kan hentes frem både på regnskapssiden og banksiden. For å legge til felter, høyreklikk på en kolonne og velg "Feltvelger" i listen.

Du kan så dra de feltene du ønsker ut fra listen og dit du vil ha dem. Størrelsen på feltene kan justeres ved å ta pilen mellom to felt og dra i ønsket retning. 


Du kan også legge til/fjerne felter fra visningen ved å trykke på stjerneikonet, og så huke av/fjerne avhuking slik at du får det bildet du ønsker.Bruk av gruppering

Det er mulig å gruppere per felt slik at det blir enklere å finne poster som skal avstemmes mot hverandre. For å gruppere drar du ønsket felt opp på feltet hvor det står "Dra en kolonne her for å gruppere på den kolonnen".

I skjermbildet over er det gruppert på bokføringsdato både på regnskapssiden og banksiden, og vi har åpnet detaljene for bokføringsdato 01.04.2020 slik at vi ser transaksjonene. For å vise alle transaksjonene i grupperingen trykker du på pilen til venstre for datoen du ønsker å se på. 


I den røde ringen til venstre står det Count: 21, Sum: 7 134 154,55. Dette forteller at det i grupperingen for bokføringsdato 01.04.2020 finnes 21 transaksjoner som tilsammen har en sum på 7 134 154,55. Ser man på banksiden for samme bokføringsdato ser man at summen er den samme. Dette illustrerer nytten ved å gruppere f.eks. på dato. Når du markerer linjer vises automatisk differansen nederst på midten i visningen. Ved å markere sumlinjene på hver side ser man i eksempelet at Diff = 0,00. Man kan da velge å avstemme postene mot hverandre ved å trykke "Avstem". 


Gruppering på flere nivåer

Det er mulig å legge til flere nivåer i grupperingen, slik som på skjermbildet under. I tillegg til Bokføringsdato er Transaksjonsinfo dratt opp på det mørkegrå feltet. 


Man ser at det er 8 transaksjoner som har bokføringsdato 02.04.20 (Count: 8), hvor transaksjonsinfo er blank på 5 av transaksjonene, mens de resterende 3 har ulik tekst (f 384, faktura 385 og Kto.reg). Gruppering på transaksjonsinfo kan være nyttig f.eks. dersom man bruker ansvarsenheter som avdeling/prosjekt. 
Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen