Bruk av Aritma Control

Bruk av programmet. Diverse innstillinger.

Oppheve import
Opphev import Dersom du importerer bankfiler manuelt, og av ulike årsaker ønsker å angre en import, kan dette gjøres fra Aksjonsloggen. Dette kan f.eks. væ...
Mon, 21 Sep, 2020 ved 8:31 AM
Administrere brukere og rettigheter
Når du er innlogget i Aritma Control som systembruker får du mulighet til å administrere brukere.  For selskaper som har mange klienter kan det for ekse...
Mon, 12 Des, 2022 ved 1:10 PM
Delsummering
Delsummering summerer et gitt antall poster mot en valgt sum. Funksjonen er for eksempel nyttig for transaksjoner som man ikke kan lage automatiske avstemmi...
Thu, 6 Aug, 2020 ved 12:10 PM
Feltvelger og gruppering
Valg av felt i visning Avstemmingsbildet i ZData Control kommer med et forhåndsdefinert utvalg av felter/kolonner. Du kan selv tilpasse hvilke felter du øn...
Mon, 21 Sep, 2020 ved 10:28 AM
Åpne Aritma Control
Aritma Control Standalone  Aritma/ZData Control åpnes fra en snarvei på skrivebordet. Visma Business Aritma/ZData Control startes ved å trykke på...
Tue, 7 Feb, 2023 ved 10:53 AM
Ulike typer avstemming i Aritma Control
Aritma/ZData Control støtter avstemming av bank, transaksjonsavstemming og interim.  Type avstemming velger du i kontoveiviserens første steg når du set...
Tue, 7 Feb, 2023 ved 10:54 AM
Slette kontogruppe
Det kan være ulike grunner til at man ønsker å slette en kontogruppe. Eksempelvis kan en bankkonto være koblet til feil regnskapskonto, eller kontogruppen k...
Tue, 27 Okt, 2020 ved 10:21 AM
Bankavstemming - åpne poster
For å starte avstemming høyreklikker du på kontoen du vil avstemme eller trykker på knappen  "Avstem". Programmet avstemmer da poster automatisk ...
Fri, 18 Feb, 2022 ved 9:30 AM
Eksport til regnskapssystem
Om du har ZData Control integrert i ditt regnskapssystem har du mulighet til å føre bilag direkte i Control og så overføre det til regnskapssystem. Dette er...
Mon, 16 Nov, 2020 ved 10:44 AM
Regnskapsintegrasjoner
ZData Control er et frittstående avstemmingsprogram som kan benyttes mot alle regnskaps- og økonomisystemer.  Det er i tillegg utviklet integrerte løsninge...
Mon, 16 Nov, 2020 ved 10:45 AM