Rapportområde

Du kan selv velge hvor du ønsker å lagre rapportene fra ZData Control. Dette gjør du ved å gå til:

Oppsett -> Globalt Oppsett -> Rapporter

Legg inn filsti til ønsket mappe.


Katalog for bilagsrapporter

Katalog for bilagsrapporter er en felles mappe der bilagene fra eksporter fra Control til regnskapssystem blir lagret. Bilagene blir lagret som PDFer under egen klientmappe for hver klient.


Automatisk eksport av åpne poster

Hvis du huker av for "Automatisk eksport av åpne poster" vil det lagres rapporter på angitt rapportområde når det kjøres automatisk avstemming. Hvis du har aktivert funksjonen Arbeidsflyt vil også rapportene som godkjennes hver periode bli lagret på dette området. 


Hver klient vil få sin egen mappe på rapportområdet. Om ønsket kan du overstyre rapportområde på klientnivå ved å gå til:

Oppsett -> Klienter -> KlienterMer om rapporttyper og hvordan rapporter kan tilpasses finner du her.