ZData Control er et frittstående avstemmingsprogram som kan benyttes mot alle regnskaps- og økonomisystemer. 

Det er i tillegg utviklet integrerte løsninger mot følgende systemer:

  • Visma Business
  • Visma Global
  • Uni Micro V3
  • Uni Economy
  • InfoEasy (Vitec)
  • Navision
  • Axapta

For de systemer hvor ZData Control er integrert hentes alle regnskapsdata automatisk, og transaksjoner og konti blir automatisk synkronisert. For regnskapssystem uten integrasjon importer man regnskapsdata manuelt via fil.