Rapportoppsett

Endret Wed, 11 Oct 2023 ved 08:31 AM

Ulike typer rapporter

Aritma Control har støtte for å generere en rekke rapporter. Rapporten Åpne poster (NARF) er f.eks. nyttig for å dokumentere bankavstemming etter at avstemming for en gitt periode er fullført. Åpne poster (Interim) er nyttig for å dokumentere interimavstemming. Du finner de ulike rapportene ved å gå til "Rapport" og velge ønsket rapport. Rapportene lagres på valgt rapportområde


Tilpasse felter i rapporter

Du kan selv velge hvilke felt du ønsker skal vise i rapporten. Dette velger du ved å gå til Rapport -> Rapportoppsett.Gå på velg rapport for å åpne rapporten du ønsker å tilpasse.Når ønsket rapport er valgt, kan du endre felt på lik måte som i avstemmingsvinduet. Høyreklikk på et felt og hent frem feltvelger. Deretter kan man dra ønsket felt dit man vil ha det. Dersom man ønsker å skjule et felt drar man feltet ut og slipper når det viser et kryss. Det er en feltvelger for banktransaksjoner og en for regnskapstransaksjoner. Husk å lagre oppsett når du er ferdig.Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen