Ulike typer rapporter

ZData Control har støtte for å generere en rekke rapporter. Rapporten Åpne poster (NARF) er f.eks. nyttig for å dokumentere bankavstemming etter at avstemming for en gitt periode er fullført. Åpne poster (Interim) er nyttig for å dokumentere interimavstemming. Du finner de ulike rapprtene ved å gå til "Rapport" og velge ønsket rapport. Rapportene lagres på valgt rapportområde


Tilpasse felter i rapporter

Du kan selv velge hvilke felt du ønsker skal vise i rapporten. Dette velger du ved å gå til Rapport -> Rapportoppsett.Her kan du endre felt på lik måte som i avstemmingsvinduet. Høyreklikk på et felt og hent frem feltvelger. Deretter kan man dra ønsket felt dit man vil ha det. Dersom man ønsker å skjule et felt drar man feltet ut og slipper når det viser et kryss. Det er en feltvelger for banktransaksjoner og en for regnskapstransaksjoner.