For at brukere i Visma skal kunne åpne Control så må de være tilknyttet en bedriftsgruppe.
Når man oppretter brukere via Visma Vud så blir brukeren stående uten bedriftsgruppe.

Man legger da til bedriftsgruppe i etterkant via SQL.

Rettigheter settes i vbsys SQL

I tabellen dbo.usr

Kolonne FrmGr settes til 1 (stort sett), for de brukerne som skal ha tilgang.
Men sjekk gjerne i Visma hvilke bedriftsgruppe som benyttes.


Du finner bedriftsgruppe og bedriftsgruppe-medlem under tabeller - felles - bedrift i Visma Business.
Brukerne må tilknyttes en bedriftsgruppe som har tilgang til de firmaene som brukeren skal ha tilgang til i Control.

ZData eller forhandler kan bistå dere med dette, itleverandør kan også ha tilgang.Merk:
Manuell brukerstyring skal være skrudd på.


Og brukernavn skrives likt som brukernavn i Visma Business.

Rettigheter settes inne på brukeren på vanlig måte.