Pay og Control - installer for alle integrasjoner

Endret Tue, 12 Sep, 2023 ved 8:07 AM

Informasjon om endringer i våre installasjoner Aritma Pay 6.0.1 og Aritma Control 8.0.1.

For installasjonsveiledning for Aritma Pay, se her.

 


Ny installasjon

 

I disse nye versjonene har vi kuttet ned fra å ha en installer per produkt per

integrasjon til en installer per produkt. 
Dermed vil det kun være 2 installere, en for Aritma Pay og en for Aritma Control. 

Dette vil si at man kan installere integrasjonen for Generell, Visma Business, eller andre, i samme installer.

 

Verdt å merke er at vår installer for Visma Business og Visma Global vil bli

splittet i 2. Om det er ønsket å oppgradere både Aritma Pay og Aritma Control

for Visma, må man kjøre installeren både for Aritma Pay og Aritma Control.

 

Installeren har fått et nytt utseende, og er funksjonelt det samme for alle integrasjoner.

Aritma Pay: Husk å velge riktig integrasjon ved installering.


Aritma Control: Husk å velge riktig integrasjon ved installering.


Ved oppgradering av en eksisterende installasjon av Aritma Pay 5.x og eldre eller

Aritma Control 7.x og eldre bør man tas hensyn til følgende: 

 

Sjekk at programområdet som velges i installeren er korrekt. Vi gjør et forsøk

på å finne det eksisterende området, men dette kan være feil. Det er anbefalt å

installere over den gamle versjonen. Det vil komme en advarsel for at "mappen

er i bruk", men dette ser man vekk i fra dersom man har valgt riktig mappe.

 

Sjekk at programdataområdet som velges i installeren er korrekt. Spesielt for

oppgraderinger av Visma Business integrasjonen kan denne bli valgt feil. For

Aritma Pay Generell integrasjonen så fantes det ikke et programdataområde

tidligere, så denne opprettes nå. Det vil komme en advarsel for at "mappen er i

bruk", men dette ser man vekk i fra dersom man har valgt riktig mappe.

 

Det anbefales at den siste boksen i installeren kun avhakes for nye

installasjoner, og ikke under oppgradering. Dette er spesielt viktig for nye

installasjoner for Visma Business integrasjonen vår. Der registrerer den seg

inn i Visma Business databasen.


 

Applikasjonsdata

 

Nå bruker Pay og Control et applikasjonsdataområde. Dette gjelder for alle integrasjoner. 
Dette området skal programmet vårt alltid ha skriverettigheter til. Her lagres konfigurasjonsfilen og standardrapportområdet for Pay eller Control.


 

Ny versjonering

 

Vi bruker en standardisert 3-delt versjonering.

  • Hovedversjonen (X.x.x) økes dersom den krever ekstra arbeid for oppgradering

  utover å kjøre installeren

  • Minor-versjonen (x.X.x) økes for hver nye release-cycle, og vil dermed

  inkludere alle nye forbedringer

  • Patch-versjonen (x.x.X) økes for bug-fixes, og skal som regel ikke legge til

  nye features i produktet


Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen