(Versjoner eldre enn 6.0.1) Installasjon av Aritma Pay for Visma Business

Endret Mon, 11 Sep 2023 ved 01:12 PM


Last ned filen "ZData Bank for Visma Business" fra Partnerportalen. Forhandlere som ikke har tilgang til Partnerportalen kan kontakte ZData support for å få tilgang. 


Filen inneholder installasjon av både ZData Pay og ZData Control. 


Høyreklikk på filen og velg "Kjør som administrator".


Velg språk for installasjonsveiviser.
Trykk "Neste".


Velg "Neste".


Velg "Neste".


Skriv inn navnet på SQLServer.
Skriv inn databasenavnet på Visma Business sin vbsys (default navn er vbsys).

Velg SQL-server autentisering.
Fyll ut brukernavn og passord for Visma Business sin databasebruker.

Trykk "Neste".I dette bildet velger du hvor ZData Bank (ZData Pay og ZData Control) skal installeres. Du får opp forslag til filstier for installasjon, men disse kan endres. Ved oppgradering vil programmet huske hvilke filstier som ble valgt da disse lagres og hentes fra EBF-opplysninger i Visma Business.  


Brukere av ZData Control og ZData Pay må ha tilgang til disse filområdene. Under installering må du derfor endre programområde og dataområde til mapper som er tilgjengelige for brukerne. Alternativt kan du gi brukerne rettigheter til de valgte mappene i etterkant. Vi anbefaler bruk av UNC-stier. Eksempel: 

Se at filstiene er korrekte og velg "Neste".

 

Kontroller at navn på SQL Server er riktig.
cxDatabase er standard navn for databasen til ZData Pay.
ZDataBankX er standard navn for databsen til ZData Control.
Begge disse databasene blir opprettet under installasjonen.

Velg SQL-server autentisering.

Skriv inn brukernavn og passord til databasebruker. Merk: Brukeren må ha rettigheter til å opprette disse databasene. Bruk gjerne sa-bruker.

Trykk "Neste".


Du får så en oversikt over valgte filområder
Velg "Installer".

 

Vent mens programmet installeres. 

 

Selve installasjonen av programmet er nå ferdig. Trykk "Avslutte".


Første gang programmene startes må det legges inn lisens. Se beskrivelse av neste steg her:

Åpne ZData Pay første gang

Åpne ZData Control


Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen