Aritma Pay må startes fra Visma Business. For at man skal få tilgang til oppsettet må man først lage en bankpartner som er knyttet til Aritma Pay. 


Bankpartner kan åpnes fra Filutforsker -> Tabeller -> Regnskap -> Betalingsformidling -> Bankpartner


Bankpartner

Opprett en ny Bankpartner i Visma Business. 

Velg EBF-system "Aritma Converter".


Under EBF-behandling, sett kryss for "Bruk databaseforbindelse for Aritma". Dette må være krysset av for at Aritma Pay skal kunne åpnes. For mer informasjon angående anbefalte innstillinger på bankpartner, se artikkel Oppsett av remittering
Åpne Aritma Pay
Du åpner Aritma Pay via menyen Bankpartner.
Stå på linjen 99 [Z Data Converter] og trykk på følgende ikon:


Når du åpner Aritma Pay etter første gangs installasjon får du opp vinduet under. Velg databasen som ble opprettet under installasjonen under "Eksisterende database", og trykk "Test tilkobling".Du skal så få opp dette dialogvinduet:


Velg "OK". 


Velg så "OK" i vinduet Databasetilkobling, og Aritma Pay vil åpnes.NB! 
ZData Pay henter informasjon om databasetilkobling fra tabellen "EBF opplysninger" i Visma Business. Dersom du får feilmelding ved åpning av ZData Pay må du sjekke opplysningene som ligger i EBF opplysninger. Sjekk at filstiene til program- og dataområdet er riktige og tilgjengelige for brukerne (vi anbefaler å benytte UNC-stier). Dersom du har flere rader i denne tabellen er det viktig at ZData ligger som rad nr. 1. Legg inn ditt lisensnummer. Dette kan hentes fra Aritma partnerportal eller ved å kontakte Aritma support (support@Aritma.com).  
Legg inn navn på din bankforbindelse: 
Du har nå satt opp og åpnet Aritma Pay. Aritma Pay kan benyttes til alt av betalingsformidling, faktuerering, innbetalinger og innlesning av korttransaksjoner. Det videre oppsettet vil avhenge av hva du skal bruke Aritma Pay til. 


Informasjon om oppsett av remittering finnes her: Oppsett av remittering

Informasjon om oppsett av innbetalinger finnes her:  Oppsett av innbetalinger


Har du nettbutikk eller betalingsterminaler, og ønsker automatisk bokføring av korttransaksjonene? Ta kontakt her!