Matching av innbetalinger

Endret Fri, 22 Dec 2023 ved 12:35 PM

INNHOLD


Aritma Pay har avanserte regler for matching av innbetalinger. Oppsettet av disse reglene gjøres i tabellen "Factoringselskap" i Visma Business. Denne finner du ved å gå til Utforsker -> Tabeller -> Regnskap -> Faste opplysninger -> Factoringselskap. 


I tabellen "Factoringselskap" må alltid "Fact.behandl." settes til 2 (OCR / KID definisjon) og kontonummer fylles ut under "Bankkonto" (bankkonto må skrives likt som på innbetalingene, altså enten som BBAN eller IBAN på factoringlinjen, og uten punktum eller mellomrom). I tillegg skal KID-ref.sifre og KID kunde/lev.sifre fylles ut. KID/ref.sifre er lengden på fakutanummer, og KID kunde/lev.sifre  er lengden på kundenummer. Også "OCR bank kontonr." og "Hovedbok k. gebyr" må fylles ut. 


Innbetalinger med KID/FIK


Hvis KID kun består av fakturanummer eller kundenummer, gå til Betalingsbehandling og kryss av for hhv. "Bruk bare fakturanr. som KID" eller "Bruk bare kundenr. som KID".


Hvis KID består av mer enn bare kunde- og fakturanummer må feltet Factoring ID fylles inn. 

Eksempelvis kan denne settes til 7;13 som betyr:

    • kundenr. begynner i posisjonnr. 7 (starter å telle fra posisjonnr. 1)

    • fakturanr. begynner i posisjonnr. 13Alternativt kan man bruke matchingregel KID mot KID (MR6) som er beskrevet under. 


Fritekstavstemming

Fritekstavstemming kan brukes til å matche innbetalinger både med og uten KID (OCR, cremul, C54D etc). 


Kodene skrives i feltet "Fritekst-avstemmingsfelt" og må skrives innenfor taggen #(), for eksempel: #([MR1]). Det er mulig å kombinere ulike regler, f.eks. slik: #([MR1] [MR2]). Reglene brukes i rekkefølgen de er skrevet i.
Hvilken MR regel som er brukt kan du se i feltet Ekstern referanse 3 inne på betalingslinjene på "Ikke oppdatere bunter" i Visma Business 

Reglene i fitekstavstemming vil alltid behandles først, altså før andre regler som er krysset av for i Betalingsbehandling.


Noen regler fungerer kun i nyere versjoner i Aritma Pay, så det er anbefalt å oppgradere til nyeste versjon før man setter opp matchingregler.


Mange av reglene under søker i tekstfeltet i Visma Business for å finne de tilhørende åpne postene og matche innbetalingene. Innbetalinger uten KID, altså med melding, vil legge meldingen fra avsender i dette feltet. Tekstfeltet referer til Message i tabellen cxTransactionTable i databasen til ZData Pay. Fakturanummerfeltet refererer til InvoiceNo i cxTransactionTable.


MR1 - Fakturanummer frittstående i tekstfeltet

[MR1]  brukes for å søke etter fakturanummer i tekstfelt på innbetalingene. Regelen krever at fakturanummer i teksten har den lengden som er angitt i feltet "KID ref.nr-sifre" i tabellen Factoringselskap. Regelen ser også etter fakturanummer av lengde angitt i "Lengde for ekstra fakt.nr.søk".

MR2 - KID i tekstfeltet 

[MR2] brukes for å søke etter KID på den åpne posten som er fylt ut i tekstfelt på innbetalingene. Regelen krever at KID i teksten minst er like lang som lengde angitt i KID-definisjonene. Dvs. minimum summen av "KID Kunde/Lev. sifre" og "KID ref.nr-sifre". 


MR3 - Fakturanummer i starten eller slutten av et lengre tall i tekstfeltet

[MR3] fungerer nesten som MR1. Forskjellen er at MR3 godtar at fakturanr kan inngå i et lengre tall. Regelen krever at fakturanr i teksten er av lengden angitt i "KID ref.nr-sifre", og at fakturanummeret enten står alene eller at det er i starten eller slutten av et lengre tall.


MR4 - Fakturanummer i starten eller slutten av fakturanummerfeltet

[MR4] fungerer som MR3, men søker i fakturanummerfeltet i stedet for i tekstfeltet.


MR5 - Fakturanummer i KID-feltet

[MR5] brukes for å søke etter fakturanr. i KID. Brukes gjerne ved innbetalinger med KID, hvor KID ikke stemmer med den som står på fakturaen. Eksempel på dette er at man har nuller foran i KID på faktura, men at disse ikke kommer med i retur fra banken. Regel krever at man har angitt lengde på fakturanummer i "KID ref.nr-sifre". 


MR6 - KID = KID

[MR6] kontrollerer KID på poster i Visma Business mot KID på innbetalingene. Regelen har ingen lengdekontroll på KID, men kontrollerer at feltet ikke er blankt eller NULL. Hvis rutinen matcher på KID hentes motreferanse og kundenummer fra den åpne posten og settes inn på bilagslinjen som betalt.


MR7 - Fakturanummer og kundenummer i tekstfeltet

[MR7] søker etter fakturanr. og kundenr. i tekstfeltet. Lengde på kunde- og fakturanummer i feltene "KID kunde/lev.-sifre" og "KID ref.nr.- sifre". I tillegg må avstand mellom fakturanummer og kundenummer være korrekt i henhold til FactoringID, og verdiene må komme i riktig rekkefølge som angitt i FactoringID.


MR8 - Fakturanummer hvor som helst i tekstfeltet

[MR8] fungerer som MR3, men fakturanummer kan komme hvor som helst i tekstfeltet.


MR9 - Kundenummer/leverandørnummer hvor som helst i tekstfeltet

[MR9] brukes for å søke etter kundenr. eller leverandørnr. hvor som helst i tekstfeltet. Lengden på kunde-/leverandørnummer må være spesifisert. 


MR10 - Søk etter navn på aktør

[MR10] søker etter alle poster for en aktør med samme navn som kommer på innbetalingen (RName i cxTransactionTable).


MR11 - Tekst i tekst

[MR11] søker etter åpne poster hvor kolonnen tekst finnes i meldings-/tekstfeltet på innbetalingen.


MR12 - Søk etter motreferanse

[MR12] søker etter poster som har motreferanse lik tekst på innbetalingen.


MR13 - Søk etter fakturanr fra innbetaling KID

Tilgjengelig fra versjon 6.2 av Aritma Pay.


[MR13=<posisjon>;<lengde>] søker etter poster der fakturanummer er en del av innbetalingens KID. Regelen krever at det må oppgis tall i "<posisjon>" og "<lengde>" som vist på begynnelsen av paragrafen.


For å matche så må fakturanummer fra posten i Visma være lik delen av KIDen fra innbetalingen som begynner på tegn "<posisjon>" og er "<lengde>" lang.


MR14 - Søk etter tilpasset felt fra innbetaling fakturanr

Tilgjengelig fra versjon 6.2 av Aritma Pay.


[MR14=<kolonne>] søker etter poster der kolonnen <kolonne> er lik innbetalingens fakturanummer. Regelen krever at det oppgis et SQL-navn i <kolonne>. For eksempel kan man bruke Ref-feltet ved å oppgi [MR14=Ref] (Ref er et SQL-felt i OpCustTr/åpne kundeposter-tabellen).

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen