Oppsett av ISO-parametre for remittering [VB]

Endret Thu, 22 Feb ved 12:15 PM

INNHOLD

Forklaring av parametre for ISO20022

Meldingstype: Vi støtter alle standard meldingstyper i ISO 20022 formatet og vil alltid støtte nye typer forløpende. Pain.001 er standard for remittering og dekker gjeldende lovkrav. Meldingstypen vil styre hvilke andre parameter som er aktuelle. 


Bank: Velg bankforbindelse. Listen vil bli utvidet etter hvert som vi får støtte for ulike banker. Ta kontakt om du ikke finner aktuell bank. En del banker er tilknyttet datasentralene Evry eller Eika. Evry inkluderer Sparebank1-bankene, Sparebanken Sør, Sparebanken Vest, Handelsbanken (Norge) m.m. Oversikt over Eika-banker finner du her: https://eika.no/eika-alliansen/lokalbanker 


Bankens landkode: Velg landet der bedriften har kundeforhold i banken. Landene kan ha ulike krav til ISO-standarden og bankene har også ulik implementering på tvers av land, så da skal dette bli riktig automatisk.


Bankens BIC: BIC-koden til bankforbindelsen. Dette er krav på avsenderinformasjon. Om du ikke kjenner bankens BIC er det lett å finne med et søk på internett.


Avsenders organisasjons-id: Organisasjonsnummer eller kundenummer i banken. Dette er en unik identifikator mellom kunden som betaler og sin bankforbindelse. Hva som skal inn her varierer mellom banker, se under for eksempler.


Avsenders navn: Navnet på firmaet som har et avtaleforhold med banken.


Leveringsmetode for sjekker: Hvis det skal betales med sjekk, kan betalingstype defineres her. Hvis ikke, la feltet stå tomt. 


Avsenders divisjon: Hvis det er krav om divisjon på avsender vises denne (i dag gjelder det bare DNB). Det er ofte XML eller XML1. Hva divisjonen heter skal være synlig kundens nettbank, men kontakt gjerne Aritma for å være sikker på å få riktige opplysninger.


Batchbooking: Hvis feltet står tomt følger vi banken sin standard. Kan settes til true eller false med hensyn til å samle transaksjoner i bank. Bruken av denne er bankspesifikk.


Samletransaksjoner: Gir mulighet til å sende uendelig antall transaksjoner til en leverandør i samme oppdrag. Betalingen blir sendt som ustrukturert betaling (betaling med melding). Dette sparer gebyrer og antall trekk i nettbanken. Krysses av på aktuelle betalingstyper som berøres (innland, utland, euro betalinger).


Tillatt datodifferanse i samletransaksjoner: Gir mulighet for å samle transaksjoner som ikke har samme forfallsdato.


Ekstra buntefelter: Gir mulighet for bunting etter spesialregler.Eksempler på ISO-oppsett for remittering med bankintegrasjon (Pain.001)

EvryDNB


Avsenders organisasjons-id: Org.nr. til den som har avtale i banken (mor, hvis konsernstruktur i nettbank)

Kundenummer i banken: Org.nr. til den som eier kontoen (datter) hvis kunden skal kunne se/godkjenne sine egne transaksjoner. Det kan også være byrået (mor) sitt org.nr. hvis de har fullmakt over kundens konto. Betalingen blir da bare tilgjengelig i byråets nettbank.SDC Norge

Dette gjelder norske banker som er med i Lokalbankalliansen. Sjekk hvilke banker det gjelder her: https://www.lokalbank.no/

Avsenders organisasjons-id skal alltid være: 976197976 under ISO parametere

Nordea

Avsenders organisasjons-id skal alltid være: 7522259352 under ISO parametereNordea uten bankintegrasjon
Bankpartner i Visma Business - kundenummer = Agreementnummer fra Nordea 
ISO oppsett i Pay - avsenders organisasjonsnummer= Kundens egen signerID
I følge Nordea Sverige kan man sette "0" som signerID for kunder som laster opp i nettbanken.Danske Bank
SEB

Avsenders organisasjons-id skal alltid være: 00334540750005 under ISO parametere 

Bank Connect - SDC
Bank Connect - BankData
Handelsbanken Sverige
Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen