Oppsett i ZData Pay


For å kunne lese inn innbetalinger i Visma Business må man ha opprettet en import i ZData Pay. Åpne oppsettet i ZData Pay. 


Trykk på legg til import, og legg til et filnavnfilter som peker på innbetalingsfilen. Mer detaljer om hvordan opprette en import og legge inn filnavn finner du her


Velg formatet som innbetalingsfilen er i. Nomalt er dette ISO20022, OCR eller cremul. Dersom filen er en OCR-fil skal du velge formatet "BBS (NO)". Dersom det er en cremul-fil heter formatet "Read EDIFACT (Script)".
Oppsett i Visma Business

Factoringselskap


Oppsettet for innbetalinger ligger i tabellen "Factoringselskap" i Visma Business. Denne tabellen finnes ved å gå til Utforsker -> Tabeller -> Regnskap -> Faste opplysninger -> Factoringselskap. 


I tabellen "Factoringselskap" må alltid "Fact.behandl." settes til 2 (OCR / KID definisjon) og kontonummer fylles ut under "Bankkonto". I tillegg bør "OCR bank kontonr." og "Hovedbok k. gebyr" fylles ut.


I tillegg bør man fylle ut "Betalingsbehandling". Vi anbefaler at man under Bokføring velger "Banktrans. pr. arkivreferanse/bunt", slik at bankføringen blir lik kontoutskriften. Hvis innbetalingene skal matches mot åpne poster i Visma er det i tillegg viktig at det under Oppslag i reskontrotabeller er krysset av for "Søk i åpne kundeposter" og "Søk i kundetransaksjoner".ZData Pay har avanserte regler for matching av innbetalinger som muliggjør matching av innbetalinger også uten KID eller fakturanummer. Se her for mer informasjon om muligheter og oppsett av dette.