Oppsett av remittering

Endret Wed, 13 Sep 2023 ved 01:48 PM

INNHOLD


Oppsett i Visma Business

Bankpartner

For å sende betalinger må du ha satt opp en bankpartner i Visma Business. Bankpartner kan åpnes fra Filutforsker -> Tabeller -> Regnskap -> Betalingsformidling -> Bankpartner


Velg EBF-system "ZData Converter".

Følgende felter bør fylles ut: 
Bankens navn
Kundenummer i banken
Belastes bankkonto

Hovedkonto bank

Hovedkonto gebyr 

Valutanr.

 

Dersom du har utenlandsbetalinger bør også "Standard EBF dekl.kode" og "Dekl. tekst" fylles ut.

 Under EBF-behandling, sett kryss for "Bruk databaseforbindelse for ZData". Vi anbefaler også at "Generer bunt/bilagslinjer for avregning fra EBF-system" krysses av.


Opprett en bankpartner per konto det skal remitteres fra. Dersom du har mange valutakontoer kan du i stedet bruke valutatabellen til styre hvilken konto betalinger skal gå fra. Se forklaring på det herOppsett i Aritma Pay

Stå på bankpartneren i Visma.  Gå til "Oppsett av EBF-system" ved å trykke følgende ikon:


Opprett ny profil
Trykk på "Ny"


Skriv inn ønsket navn på bankforbindelsen.Legg til eksport (fil til bank)

Velg "Legg til eksport" ved å trykke på følgende ikon:Skriv inn ønsket eksportnavn.


Filnavn: Legg inn området der filene skal lagres, samt navn på filen.

NB: Det er viktig at alle brukere som skal benytte Aritma Pay til remittering har lese- og skriverettigheter til dette filområdet. Hvis dere benytter bankintegrasjon er det i tillegg viktig at det brukes UNC-stier i filstien, samt at servicebrukeren til ZData Workflow Service har tilgang til filområdet. 


Format: Velg hvilket format remitteringsfilen skal lagres i. 

Vi anbefaler som regel ISO20022, som er den nye EU-standarden, da de fleste banker støtter dette. Da er det også enkelt å gå over til bankintegrasjon for automatisk sending til bank. Dersom dere benytter ISO20022 skal filnavnet være P001.xml

Sett opp format

Stå på linjen for remitteringfilen og velg "Rediger eksport" ved å trykke på følgende ikon:
Fyll ut parametrene. Detaljert veiledning om hvordan ISO20022-parametre fylles ut finner du her

Legg til import (fil fra bank)

Import av kvitterings- og avregningsfiler settes opp i samme profil som betalingsfilen. Dersom du har innbetalinger kan det også legges til her. 


Trykk på plussymbolet for å opprette en linje for import. 

 

Opprett en importlinje for hver filtype (kvittering, avregning etc) og skriv inn navn (se illustrasjon under).
 

Filnavn: Legg inn området der filene fra bank er lagret, samt navn på fil. 


Dersom det er et løpenummer som varierer i alle filene fra banken kan man i oppsettet erstatte dette med en asteriks, * (stjerne). 


Dersom du har bankintegrasjon kan du se her for å finne ut hva filene fra bank heter og hvordan filteret på import skal legges inn. 


NB! Det må alltid være med et filetternavn i filteret (f.eks. *.dat eller *.xml). Dersom filen ikke har et etternavn kan du skrive *. (stjerne og punktum). Etter at filene er importert endres filetternavnet til .b~1.


Format: Velg formatet på filene fra bank. Alternativt kan autodetect benyttes, men vi anbefaler å legge inn format dersom dette er kjent. 


Mer om hvordan innbetalinger settes opp finner du her.


Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen