Dersom man har egne bankkontoer for valuta kan det være hensiktsmessig å benytte valutatabellen i Visma Business. Valutatabell kan brukes til remittering, både ved betaling og avregningsretur. I stedet for å ha en bankpartner pr. bankkonto kan man benytte valutatabell og la valuta styre hvilken bankkonto betalingen skal trekkes fra. Valutatabell kan også benyttes ved avregningsretur, f.eks. hvis man ønsker at poster fra samme bankkonto skal posteres i ulike valutaer og bokføres på forskjellige kontoer i Visma Business.


Oppsett i Visma Business

Dersom du bruker valutatabell skal disse feltene på Bankpartner stå tomme: "Belastes bankkonto", "Hovedbokkonto bank" og "Hovedbokkonto gebyr". Disse instillingene settes i stedet i Valutatabell. "Std. EBF valutakode" må settes til 1.

 

I Bedriftsopplysninger skal feltet "Std. Bankpartner" peke på den bankpartneren som skal benyttes ved innlesing av returfiler. Dette feltet må være fylt ut når valutatabell skal benyttes, for å kunne angi betalingsbehandling på bankpartner. Standard bankpartner vil bli brukt når det er valutatabellen som står for koplingen mellom bankkontoer.

Machine generated alternative text:
Std. bankpartner:

 

I Valutatabellen, legg inn bankkontoene det skal remitteres fra, samt hvilken hovedbokskonto for bank og gebyr avregningen skal føres mot.


Tips: Visste du at du kan få automatisk valutaoppdatering i Visma Business? Ler mer her