Automatisk valutaoppdatering henter inn valutakurser til tabellen "Valutakurs" Visma Business.

Modulen krever en egen lisens. Ta kontakt med ZData eller din forhandler for å bestille dette. 


Oppsett i Visma Business

For at valutakurser skal bli hentet inn til en klient i Visma Business må det være krysset av for "Hent valutakurser ved remittering". Dette finnes under Bankpartner" -> EBF behandling. 


Oppsett i ZData Pay

Legg inn scriptet "NORGES_BANK.cxs" i mappen "Format" under programområdet til ZData Pay. Hvis du ikke har dette scriptet får du det tilsendt ved bestilling av lisens.


Legg til en ny importlinje i en egen profil eller i samme profil som returfiler fra bank. Skriv inn følgende finavn: 

https://bankingapi.zdata.no/api/v2/currency/csv
Velg formatet "Daglige-valutakurser_Norges_Bank(Script)"
Som standard hentes valutakurser fra de siste 10 dager. Dette kan økes ved behov. Velg rediger import for å få frem dette valget.