I ZData Control for Visma Business er rettighetene til en bruker styrt av hvilke rettigheter brukeren har i Visma Business.

Det vil si at de ulike brukerne vil se de samme klientene i ZData Control som i sin klientliste i Visma. 


Om du ønsker å overstyre dette, gå til:


Oppsett -> Globalt Oppsett -> Superbruker 


Huk av for "Manuell Brukerstyring". Brukerrettighetene blir da likt som i ZData Control Standalone. Se Administrere brukere og rettigheter