Får ikke importert API banktransaksjoner

Endret Fri, 10 Nov 2023 ved 01:28 PM

Dette er en feil som gjør at det ikke blir importert noen banktransksjoner under avstemming av kontogruppe i Control som er tilkoblet APIet. Denne artikkelen beskriver ulike symptomer til feilen og hvordan de kan løses.


SSL problem

Symptomet er at det finnes følgende feilmelding i Control sin logg:


error:1416F086:SSL routines:tls_process_server_certificate:certificate verify failed


Denne feilen skyldes at det er noen som overvåker trafikken til APIet, og krever handling fra kundens IT-leverandør. Feilen er mest sannsynligvis at kundens IT-leverandør overvåker all trafikk fra kundens maskiner ved hjelp av noe som heter en "MITM proxy" (man-in-the-middle). IT-leverandør må utføre følgende steg for å løse problemet:


Slutte å overvåke trafikk gjennom "MITM proxyen" som går til følgende DNSer:

For å teste at dette har løst problemet så kan man gjøre følgende: Først finn Citrix-servern for kunden og last ned filen vedlagt denne artikkelen som heter "cacert.pem" på Citrix-serveren. Deretter åpne opp kommandolinjen (cmd.exe) på Citrix-serveren og naviger til mappen der "cacert.pem" ble lastet ned. Deretter utfør følgende kommandoer:

curl --location --cacert cacert.pem https://bankservice.zdata.no
curl --location --cacert cacert.pem https://license.zdata.no
curl --location --cacert cacert.pem https://id.zdata.no

Dersom alle kommandoene ikke gir noen feilmelding (dvs. feilkode 0), så er dette problemet løst.

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen