ÅRSAK
Visma har fra versjon 14.1 av Visma Business kryptert brukeropplysinger som gjør at også ZDATA  Pay (convertx)  må ConvertX oppgraderes.

 

Hvis det ikke virker etter oppgradering start programmet cred.utils.exe som finnes på programkatalogen.

 

 

 

Legg opplysninger om pålogging, (det samme som står i Visma sin EBFInf tabell i vbsys.

 

Velg først Folder(mappe) til progamkatalogen til ConvertX. Deretter Make file (filen cred.dat opprettes).

 

 

Kopier samme fil til programkatalogen til BankX.