" " is not a valid integer value

Endret Tue, 12 Sep 2023 ved 08:44 AM

Dette skjer fordi det finnes et firmanummer i cxClient.InternalClientId som ikke er et nummer.
Må løses via SQL.

Kjør denne:
select distinct case when charindex(';', InternalClientId) > 0 
    then substring(InternalClientId, 1, charindex(';', InternalClientId) - 1) 
    else InternalClientId end
  from cxClient

Se at en av linjene har NULL verdi.

Deretter kjør: 
select * from cxclient

Finn rad med InternalClientId is NULL.

Kjør delete på raden med NULL verdi i InternalClientID:
delete cxclient where ClientId='klientnummer'
Eksempelvis  delete cxclient where ClientId='16' i eksempelet over.  

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen