Manuelle poster

Endret Wed, 11 Oct 2023 ved 09:59 AM

Man kan korrigere doble transaksjoner eller legge til manglende transaksjoner ved å benytte funksjonen "Manuelle poster".


 

En manuell postering i Control påvirker også saldoen, så man må være sikker på at det er en differanse i saldo som tilsvarer posteringen man skal lage. 


Knappen "Manuelle poster" er bare aktiv når man har Status: "Bokførte".Når man trykker på "Manuelle poster" vil man få en linje for postering både på bank, og på regnskap. Posteringen skal legges på den siden hvor det er differanse i saldoen. Legg inn informasjon og trykk enter etter å ha fylt ut siste felt slik at posteringen går ned på linjen under. Posteringen kan også endres i ettertid under samme meny. Om den er feil og må slettes gjøres det ved å markere posteringen og trykke ctrl + delete. Merk at dersom den manuelle posten er avstemt mot annen post, må denne oppheves før sletting for å unngå differanser.Når posteringen er opprettet vil den dukke opp under Status: "Åpne poster" og man kan avstemme mot andre åpne poster. For å oppdatere saldo må avstemmingsregler kjøres på ny, enten ved å trykke "Kjør avstemmingsregler" inne i avstemmingsbildet, eller ved å gå ut til dashbordet og avstemme på nytt.


Her ser du hvor i avstemmingen man finner funksjonen "Manuelle poster":


Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen