Man kan korrigere doble transaksjoner eller legge til manglende transaksjoner ved å benytte funksjonen "Manuelle poster".


 

En manuell postering i Control påvirker også saldoen, så man må være sikker på at det er en differanse i saldo som tilsvarer posteringen man skal lage. 


Knappen "Manuelle poster" er bare aktiv når man har Status: "Bokførte".Når man trykker på "Manuelle poster" vil man få en linje for postering både på bank, og på regnskap. Posteringen skal legges på den siden hvor det er differanse i saldoen. Legg inn informasjon og trykk enter etter å ha fylt ut siste felt slik at posteringen går ned på linjen under. Posteringen kan også endres i ettertid under samme meny. Om den er feil og må slettes gjøres det ved å markere posteringen og trykke ctrl + delete. Når posteringen er opprettet vil den dukke opp under Status: "Åpne poster" og man kan avstemme mot andre åpne poster. For å oppdatere saldo må avstemmingsregler kjøres på ny, enten ved å trykke "Kjør avstemmingsregler" inne i avstemmingsbildet, eller ved å gå ut til dashbordet og avstemme på nytt.


Her ser du hvor i avstemmingen man finner funksjonen "Manuelle poster":