Hurtigtaster i transaksjonsvinduet i Control

Endret Wed, 18 Oct 2023 ved 01:07 PM

Snarveier for hurtigsøk på bok og banksiden

CTRL + SHIFT + A = ArchiveRef

CTRL + SHIFT + B = Amount

CTRL + SHIFT + D = Date

CTRL + SHIFT + T = TransactionRef

CTRL + SHIFT + I =  TransactionInfo

CTRL + SHIFT + F = InvoiceNo

 

Andre snarveier

CTRL + DELETE = Slett merkede poster (flere kriterier må oppfylles)

CTRL + N = Åpner notatvinduet for merket post. 

ALT + RETURN = Åpner transaksjonsdetaljer-vinduet for merket post. 

PGUP = Flytt markør en side ned av gangen

PGDN = Flytt markør en side opp av gangen

HOME = Flytt markør til øverste post i hele listen

END = Flytt markør til nedreste post i hele listen

UP = Flytter markør en linje opp

DOWN = Flytter markør en linje ned

RETURN = Merker aktiv post (posten med stiplet linje blir merket gul)

SPACE = Åpner transaksjonsdetaljer-vinduet, eller avstemmingsvinduet for merket post.

DELETE = Slett merket post (flere kriterier må oppfylles)

SHIFT + DELETE = Opphev sletting på merket post (flere kriterier må oppfylles)

 

Disse gjelder bare for hurtigsøk på boksiden

CTRL + SHIFT + K = CustomerNo

CTRL + SHIFT + N = EnclosureNo

CTRL + SHIFT + P = Period

 

 

Snarveier på knapperaden

CTRL + ALT + A = Kjør avstemmingsregler

CTRL + A = Registrer differanser

CTRL + L = Avstem og registrer bilag

CTRL + K = Kjeding av merkede poster

CTRL + M = Marker åpne poster

CTRL + F = Søk

CTRL + R = Manuelle poster

CTRL + O = Opphev markering

CTRL + E = Eksporter poster til fil

CTRL + C = Kopiere merkede poster til klippebordet som tekst

F5 = Oppdaterer listene


Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen