Motta fil fra leverandør i excel. 

 

Ordne filen i excel slik at kolonene passer med eksempel under. Beløp MÅ enten komme som Debet og Kreditbeløp, eller som Beløp.

Når arket er ordnet, lagre filen som CSV(semikolondelt) (*.csv). (OBS! Etter lagring lukk filen i Excel slik denne ikke står åpen)

  

Klargjøre Control for innlesing av leverandørfil:

 
Velg Import fra hovedvindu, og Ny Import...
 

Bla i listen og marker filen leverandør_mal_felles og trykk OK.
 

 

For å lese inn kontoutdrag, marker leverandør.. , og Velg fil (bla deg frem til der du lagret arket).
 

Velg Start for å lese..


 Deretter kobles konto på vanlig måte gjennom kontoveiviser - med bankkontoen på venstre siden og leverandør velges på høyre side.