I menyen Verktøy - Arkiver transaksjoner så er det mulig å arkivere transaksjoner.
Dette gjøres gjerne når man har eldre data som har ikke har behov for lengre, f.eks transaksjoner fra tidligere år.

Menyvalget Arkiver transaksjoner - arkiverer den aktive klienten.
Mens Arkiver transaksjoner som ligger under "Verktøy (For ZData) arkiverer for alle klienter. Denne funksjonen krever passord og er kun tilgjengelig for Artima.