Aritma Control - Arkiver transaksjoner

Endret Tue, 21 Feb, 2023 ved 2:26 PM

I menyen Verktøy - Arkiver transaksjoner så er det mulig å arkivere transaksjoner.
Dette gjøres gjerne når man har eldre data som har ikke har behov for lengre, f.eks transaksjoner fra tidligere år.

Menyvalget Arkiver transaksjoner - arkiverer den aktive klienten.
Mens Arkiver transaksjoner som ligger under "Verktøy (For ZData) arkiverer for alle klienter. Denne funksjonen krever passord og er kun tilgjengelig for Artima.


Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen